• IMG_1637829657831_1637829674926_1__97d5465e71
 • IMG_1637831754891_1637831797213_1__141309603f
 • IMG_1637831754914_1637831798445_1__caa99764aa
 • IMG_1637831754971_1637831802875_1__c85758fa6c
 • IMG_1637829657989_1637829678238_1__16e5f5c807
 • IMG_1637831754987_1637831803757_1__1085e842cb
 • IMG_1637831755005_1637831804340_1__0dc625bde4
 • IMG_1637829658009_1637829678536_1__84eda96183
 • IMG_1637830942725_1637830962509_1__ec36d08a9e
 • IMG_1637831755053_1637831806537_1__f329f29475
 • IMG_1637831755071_1637831806075_1__c6ae7850f0
 • IMG_1637831755087_1637831807691_1__b856e4c2b9
 • FB_IMG_1637832428118_1__1778d4c93d
 • FB_IMG_1637832441308_1__ec45b3049d
Tin nổi bật
Tin nổi bật
 KẾT QUẢ DẠY HỌC GDTC - NĂM HỌC 2021 – 2022         Năm học 2021-2022 diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, vừa dạy học, vừa phòng chống dịch bệnh. Chương trình dạy học điều chỉnh, cắt ghép phù hợp với từng thời điểm. Nội dung dạy học tập trung chủ yếu cho các môn nhiều tiết và là kiến thức cốt lõi nhưng việc giảng dạy GDTC ...
> Xem chi tiết